Łódzki Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Koniunktur Ekonomicznych został utworzony w roku 1999. Jest wewnętrzną strukturą Izby Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej. Wykonuje badania na zlecenie organów samorządowych, organizacji społecznych, partii politycznych , podmiotów gospodarczych (firm) i osób fizycznych.

Badania obejmują pomiary popularności  idei, osób, organizacji, produktu lub marki. Ośrodek prowadzi badania skuteczności działań promocyjnych i popularyzacyjnych, oddziaływania na społeczność mediów i produkcji artystycznych. Badania mogą dotyczyć różnych sfer życia gospodarczego i społeczno-politycznego, spraw społeczności lokalnych, a w tym skuteczności reklamy i badania rynku.

W zależności od zakresu i rodzaju badań, Ośrodek podejmuje ewentualną współpracę wspomagającą z uczelniami.

ŁOBOPiKE

 Łódzki Ośrodek Badań Opinii Publicznej i Koniunktur Ekonomicznych

90-613 Łódź, ul. Gdańska 77, tel./tel.fax 42 681 96 66

Wyniki sondażu badającego zainteresowanie bezrobotnych

zwolnionych z przyczyn zakładu pracy

podniesieniem aktywności zawodowej

w dniach 16 – 18 kwietnia 2012-07-12

 

Łódzki Ośrodek Badań Opinii Publicznej i Koniunktur Ekonomicznych przeprowadził w dniach 16 – 18 kwietnia 2012 roku w siedzibach Powiatowych Urzędów Pracy Łódź, Łódź – Wschód i Zgierz ankietę wśród bezrobotnych z przyczyn zakładu pracy badającą zainteresowaniem podniesienia aktywności zawodowej.

 

Badanie przeprowadzono na grupie 120 respondentów.

 

Ankietowanym zadano pytania: wiek; staż pracy; płeć; wykształcenie; czy jesteś zainteresowanym podniesieniem aktywności zawodowej poprzez staże, praktyki, szkolenie, doradztwo; czy masz pomysł na własny biznes; jeżeli otrzymasz wsparcie czy uruchomisz działalność na własny rachunek; czy pracujesz w szarej strefie.

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej na 120 respondentach przedstawiają się następująco:

 

 

liczba osób    wartość procentowa

Płeć

KOBIETA                           63                         52,5 %
MEŻCZYZNA                    57                         47,5 %

 

 

Wiek

18 – 25                                 12                       10  %

25 – 50                                 66                        55 %

50 +                                      42                        35 %

 

Staż pracy

mniej niż 5 lat                      5                          4,2 %

5 – 25                                  93                       77,5  %

powyżej 25 lat                     22                       18,3 %

 

Wykształcenie

podstawowe                         15                       12,5 %

gimnazjalne                          23                     19,2 %

średnie                                  78                     65 %

wyższe                                   4                        3,3 %

 

Czy jesteś zainteresowanym podniesieniem aktywności zawodowej poprzez staże, praktyki, szkolenie, doradztwo?

TAK                                    74                      61,7 %

NIE                                      46                      38,3 %

 

Czy masz pomysł na własny biznes?

TAK                                    47                       39,2 %

NIE                                      73                       60,8 %

 

 

Jeżeli otrzymałbyś/ otrzymałabyś wsparcie czy uruchomiłbyś/uruchomiłabyś działalność na własny rachunek?

TAK                                    99                       82,5 %

NIE                                     21                        17,5 %

Czy pracujesz w szarej strefie?

TAK                                   117                      97,5 %

NIE                                        3                         2,5 %

 

Raport z badania stanowi dokumentację ŁOBOPiKE.

 

 

Dyrektor ŁOBOPiKE

Janusz Gołygowski